Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa
Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa Gottfried Thore Drywa
scroll
Gottfried Thore Drywa    Gottfried Thore Drywa    Gottfried Thore Drywa

Gottfried Thore Drywa heeft Orgel, Improvisatie, kompositie en muziekwetenschappen gestudeerd in Berlijn, Utrecht, Rotterdam en Parijs. Zijn (concert) examen, met als speerpunten op de Franse Romantiek en morderne muziek, deze heeft hij met succes afgerond. Gottfried heeft meegedaan aan internationaal orgelwedstrijden in Haarlem, Parijs en Montréal. Tevens heeft hij samen met Daniel Roth, Michael Radulescu, Olivier Latry, Hans Fagius en Joris Verdin, master- en internationalezomer- studie's gevolgd. Zijn deelname aan deze studie's hebben zijn vruchten afgeworpen door dat hij laureate was bij de 2e internationale compositie wedstrijd "String-Orchestra-Festival Malta 2008". Tevens geniet hij een stipendium via "Stichting Niemeijer fonds". Zijn werk is kenmerkend omdat het een breed repotoir bestrijkt, van de Renaissance tot moderne muziek. Tevens is hij erg betrokken om de muziek van zijn tijdgenoten verder te ontwikkelen en te bevorderen, dit vooral gericht op orgel en kerkmuziek. "Hij is een buitengewone sterke, technisch, briljante speler. Waar perfectionisme en zijn diepe kennis en liefde voor de muziek perfect kombiniert". (Sächsche Zeitung) Zijn CV voert ons vanaf 2001 naar concerten in binnen- en buitenland o.a; Frankrijk, Nederland, Letland, Polen, Schweiz en Canada. Hier heeft hij complete orgelwerken van César Franck en Maurice Duruflé. Zijn sterkste, word toch wel gekenmerkt door het verwerken en bewerken van Orgelwerken en Symphoniën van o.a. Jean Sibelius, Mozart, Liszt en Bruckners. Om zijn werk gevarieerd bijzonder te houden treed hij met regelmaat op met improvisatie gezelschappen op, met andere intrumentaal spelenende muziekkanten. Vooral zijn inzet voor het historische behoud van Duits Orgelmuziek (stukken) en het geven van benifiet concerten maken zijn Curiculium Vitea een bijzonder weergave van zijn kunnen en persoonlijkheid en liefde voor muziek.

     
BIOGRAPHIE GOTTFRIED THORE DRYWA O  F  F  I  C  I  A  L    W  E  B  S  I  T  E
WILLKOMMEN
BÜCHER
BIOGRAPHIE
ORGELPROJEKTE
TRANSKRIPTION
REPERTOIRE
AUDIO
VIDEO
PRESSE
Review Gottfried Thore Drywa on Inspired Acoustics Palace of Arts Budapest Pipe Organ

DATENSCHUTZ  |  
KONTAKT  |  IMPRESSUM